Hải Sản đông lạnh Thanh Trang
    Đường 22, Phường Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
    7:00AM - 20:00PM