THỰC PHẨM SỈ
    Đường 30 Phường Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
    7:00AM - 20:00PM